Udkald rekvireret af Netkunder

RAH accepterer fremover ikke fakturaer fra installatører for udkald, der er rekvireret af netkunder, hvor årsagen er fejl på forsyningsnettet eller at elforsyningen er afbrudt af anden årsag.

RAH accepterer generelt ikke fakturaer, med mindre disse på forhånd er accepteret af RAH

Udskiftning af stikledningssikringer

Udskiftningen af stikledningssikringer som følge af fejl, som beskrevet i tilslutningsbestemmelserne punkt 2.3.3, betales af kunden, dette i overensstemmelse med tilslutningsbestemmelserne punkt 3.1.10 Udskiftning af stikledningssikringer.

Præcisering af tilslutningsbestemmelserne bilag 4.2 Stikledninger og hovedstrømkreds; Netselskabets vedligehold af kabelskabe og stikledningssikringer dækker ikke udskiftning ved fejl, som beskrevet i punkt 2.3.3.