Tilslutningsbidrag 2018

 

Excl. moms

Incl. moms

Parcel-/fritidshuse til og med 25 A forsikring

13.900,00

17.375,00

Tæt/lav boligbebyggelse til og med 25 A forsikring

11.000,00

13.750,00

Lejligheder til og med 25 A forsikring

9.200,00

11.500,00

Ung-/ældrebolig u/kogemulighed 

4.820,00

6.025,00

En-fasede inst. < 1 kW

1.610,00

2.012,50

Ampere > 25 A

1.035,00

1.293,75

Ladestandere pr. A

490,00

612,50

Såfremt anlægsudgift væsentligt overstiger normalbidrag, kan RAH kræve, at der betales yderligere et bidrag - dog højst svarende til forskellen mellem "normal tilslutningsbidrag" og den faktiske anlægsudgift.

Tilslutningsbidraget skal være RAH i hænde, før byggemåler kan opsættes, eller stikledningen tilsluttes.
Ved udvidelse af bestående installation, skal tilslutningsbidraget være RAH i hænde, inden sikringen må udskiftes.

1 Ved opsætning af forsikring kan tilslutningsbidraget fra den eksisterende stikledningssikring modregnes, idet der regnes med at: forsikring = 0,7 x stikledningssikringen.
Eks. 50 A stikledningssikring = 35 A forsikring.

2 Ved oprettelse af nye installationer, hvor forbrugeren stiller specielle krav til elforsyningsanlægget, kan der blive tale om et ekstraordinært tilslutningsbidrag. 

Ligeledes kan der opkræves et ekstraordinært tilslutningsbidrag, hvis installationens beliggenhed medfører ekstraordinære høje anlægsudgifter.