Priser gældende for RAH Net A/S's forsyningsområde

Nettarif og abonnement pr. 1. februar 2018

RAH Net A/S og MES Net A/S er fusioneret pr. 1. januar 2017. Såfremt du har været forsynet fra MES Net A/S, vil ovenstående link med "nettarif og abonnement pr. 1. februar 2018" først være gældende pr. 1. juni 2018.

Gebyrer pr. 1. januar 2018

Tilslutningsbidrag pr. 1. januar 2018