Energispareindsats

Jf. aftalen omkring Energiselskabernes Energispareindsats beskrevet i energispareaftalen af 16. december 2016 henviser RAH Net A/S til Scanenergi A/S, der som aktør varetager den fulde energispareforpligtelse for RAH Net A/S. Den lovpligtige information findes på følgende link http://www.scanenergi.dk/da-DK/Tilskud/Energiselskabernes-Energispareindsats.aspx